popust

1. ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ dok      Цени>>

ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, РОДНИНИ, ДРУГАРИ И ПРИЈАТЕЛИ
П О П У С Т ОД 10 ЕВРА, 30 % И 50 %
ОД ЦЕНАТА ЗА ЕДНО
ПОЛУГОДИЕ (СЕМЕСТАР) !
( Попустите важат за секое полугодие/семестар посебно во
текот на севкупното школување на кандидатот)

2. АНГЛИСКИ ЗА ВОЗРАСНИ 1- 6 СТЕПЕНИ
(30 НЕДЕЛИ / 3 пати неделно)

3. ДЕЛОВЕН АНГЛ ИСКИ - ПАКЕТ 4 + 1 ГРАТИС
(25 НЕДЕЛИ / 3 пати неделно)

ЗА СИТЕ ГОЛЕМА НАГРАДА – НОСИТЕЛОТ НА НОВИ 3 (три)
КАНИДАТИ – ЕДНА ГОДИНА (СЕМЕСТАР) Б Е С П Л А Т Н О !!!


-БЕСПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ
-ПРОСТОР СОВРЕМЕНО И ТЕХНОЧКИ ОПРЕМЕН, КЛИМАТИЗИРАН
-ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОРИ
- ОСВЕЖИТЕЛНИ ПИЈАЛОЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ПАУЗИТЕ
- ПРОСЛАВИ, ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ
- ЧЛЕНОВИ НА `` КЛУБ ЕЈ-БИ-СИ `` КАТЛАНОВО
,
БЕСПЛАТЕН ВЛЕЗ ЗА ИСТИОТ!
- СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВРШЕН СООДВЕТЕН СТЕПЕН (корисен за
запишување напредни студии, отварање на приватен бизнис, запослување во приватниот и јавниот
сектор)      Цени>>


- Почетна | Локација | Катче по Европски терк | Спорт и рекреација | Услуги | Екскурзии | English -
тел:071 70 97 19 ; 075 526 500 , 075 27 84 94 ; 02/2566 277 ; 02/3239 957
contact@ejbisi.com.mk © 2010 webstrani.com